Oehoe in Steengroeve Winterswijk

Oehoe in Steengroeve Winterswijk

2  Maart 2019 las ik dit bericht:

Klik op: De oehoe is weer aan het broeden in de steengroeve in Winterswijk

20 Maart 2019 las ik dit bericht:

Klik op: Oehoe zit niet meer op nest

22 Maart 2019 las ik dit bericht:

Klik op: Oehoe weer terug op nest

Dus besloten wij in de auto te stappen en te gaan kijken of we deze prachtige vogel konden bewonderen.

Ze zat wel heel ver weg en we konden haar eerst niet vinden, maar achter de speciale houten wand stonden 3 hele gezellige behulpzame mannen die ons wezen waar ze precies aan het broeden is. We kregen ook de mogelijkheid om door een telelens te kijken van een van de mannen en…. wat een prachtig dier is het toch! Ik heb wel foto’s kunnen maken, maar helaas is mijn telelens (Canon  18-300mm ) niet goed genoeg om haar dichtbij te halen. 

Zie je haar zitten hieronder?

Oehoe

Volg de Pijl daar zit Mw Oehoe.

Bij de pijl zit ze

Klik ook even op de linkjes hieronder. Dan kan je een filmpje bekijken.

→ Oehoe in steengroeve Winterswijk

→ Kuikens van de Oehoe Winterswijk.

Helemaal onderaan zal ik binnenkort een heleboel info zetten over de Oehoe wat ik copieer van de website van de Vogelbescherming. Hier ben ik trouwens lid van.

Veel leesplezier

 

Lekker in de zon aan het fotograferen.
Willem en Bram
.
.

Deze info komt van de Vogelbescherming waar ik al een aantal jaren lid van ben. Leuk als je dit leest.

Je kan klikken op het linkje hieronder  ↓  of lees wat ik gecopieerd heb van die website.

Oehoe

Oehoe..

De oehoe is de grootste uil ter wereld en ongeveer twee maal zo groot als de ransuil. Mede door zijn opvallende verschijning was de oehoe altijd een makkelijke prooi voor jagers. De oehoe is door de eeuwen heen sterk vervolgd en daardoor op veel plaatsen verdwenen. Dankzij beschermende maatregelen en herintroductie is een kentering ingetreden. Sinds 1997 broedt deze uil zelfs weer in Nederland.

Herkenning.

Door het grote formaat niet te verwarren met andere uilensoorten. Massief lichaam, opvallende, 8 cm lange oorpluimen en grote oranje ogen. Vrouwtje is groter (gem. 67 cm) dan mannetje (gem. 61 cm). Verenkleed van boven roestbruin met donkere vlekken en bandering, van onder lichter roestkleurig met donkere lengtestrepen. Lange, brede vleugels en krachtige, bevederde poten.

Geluid

Zware, bassende roep “hoé-oe….”. Vrouwtje roept zachter en hoger. Daarnaast o.a. blaffende roep.

Broeden

Paarvorming in herfst. Vroege legsels in februari, meestal maart. Legsel 2-3 eieren, soms 4-5. Om de 3-4 dagen een ei. Broedt vanaf eerste ei, jongen komen asynchroon uit. Broedduur: 33-35 dagen. Jongen na 10 weken vliegvlug. Volledige beheersing van de jacht na 3-5 maanden. Nest op richels van bergen of steengroeves, soms oud nest van bijv. roofvogel, incidenteel op de grond. Geschikte nestplaats vele jaren in gebruik.

Leefgebied

Komt dankzij groot aanpassingsvermogen voor in zeer uiteenlopende leefgebieden zoals boreaal naaldwoud, mediterraan gebied met struikgewas, bos- en grassteppen, heuvelland en middengebergte, bij open meren en zelfs zeekusten. Plaatselijk ook in menselijke (stedelijke) omgeving. Leefgebied moet zomer en winter voldoende voedsel bieden. Ook water nabij voor drinken en badderen. Voorts geschikte nestplaatsen met vrije aanvliegroute.

Voedsel

Gevarieerd en ‘opportunistisch’, dat wil zeggen wat plaatselijk in overvloed voorhanden is. Tal van zoogdieren, muizen en ratten veelvuldig, tot zelfs incidenteel een vos. Daarnaast (zee)vogels, zelfs roofvogels en andere uilensoorten, amfibieën, vissen.

Vogeltrek

Volwassen oehoes zijn plaatstrouw en bezetten doorgaans hun hele leven lang hetzelfde territorium. Jonge oehoes zwerven uit zodra ze zelfstandig voedsel kunnen bemachtigen. Sommige onderzoeken wijzen op een vestiging op gemiddeld 80 km van de nestplaats. Er is ook een voorbeeld bekend van vestiging op meer dan 300 km van de nestplaats.

Eerste vestiging van de oehoe in Nederland in 1997. Populatie oehoes in Nederland neemt langzaam toe, tot ongeveer 20 broedparen in recente jaren.

Aantallen in Nederland.

Aantal broedparen: 17-20 in 2016.

In Europa.

Grootste aantallen in Noord- en Noordoost-Europa (Noorwegen, Finland, Rusland). Daarnaast kenmerkende soort van het Midden-Europese gebergte. Ontbreekt op IJsland en eilanden van de Middellandse Zee.

Bescherming

In Nederland broeden weinig oehoe’s. Daarom staat de soort op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Het is belangrijk om de broedgebieden van de oehoe’s te beschermen door onder meer een periodieke recreatiestop, met name van belang bij grondnesten. Daarnaast moet het leefgebied vrij worden gehouden van gifgebruik voor muizen- en rattenbestrijding. Elektriciteitsmasten en windmolens beveiligen waar oehoes voorkomen vanwege aanvaringsgevaar. Ook drukke verkeerswegen en prikkeldraad vormen risico’s in leefgebied oehoes.

Rode Lijsten bevatten soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status, maar hebben in de praktijk wel een belangrijke signaleringfunctie. Voor deze soorten geldt een hogere prioriteit bij het nemen van actieve beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld door hun leefgebieden te verbeteren

Wat kan je doen

Vogelbescherming ondersteunt soortwerkgroepen zoals de Oehoewerkgroep die zich in Nederland inzetten voor roofvogels en uilen.

De soort is waarschijnlijk gevoelig voor de aanwezigheid van toxische stoffen in het milieu, zoals PCB’s en mogelijk ook rodenticiden. Afzien van giftige bestrijdingsmiddelen tegen bijvoorbeeld muizen en ratten is daarom aan te bevelen.

Door de keuze van nestlocaties (waaronder relatief veel nog in bedrijf zijnde groeves), zijn de kansen op nestverstoring niet denkbeeldig. Monitoring is belangrijk om nestplaatsen bijtijds op te sporen en, indien nodig, beschermingsmaatregelen te treffen. Het voedselaanbod in agrarisch gebied kan worden vergroot door bijvoorbeeld de aanleg van extensieve kruidenrijke stroken.

Waarnemingen van oehoes kunt u doorgeven aan de Oehoe werkgroep Nederland.

Vogelbescherming is tegen het houden van uilen door particulieren en tegen roofvogelshows.


Fabriek bij de Steengroeve in Winterswijk
Fabriek bij de steengroeve in Winterswijk