Het goed Hemming

Het goed Hemming

10 Maart 2019

Dit staat vermeld op een bord bij de boerderij.


Het goed Hemming, nu een geconserveerde rest, wordt al genoemd in 1331. Dan verklaart Johannes, genaamd Hemming, dat hij het goed in erfpacht heeft van het Stift in Vreden. Ook het nabij gelegen erf Krosenbrink was in handen van het Stift. Beide goederen hadden nauw met elkaar te maken. In 1724 bv woonde een Jan Krosenbrink op Hemmink. Later neemt hij de naam van Hemmink aan, Jan Hemmink. Zo ging dat in het oosten van het land. Men noemde zich vaak naar de boerderij, die men bewoonde of omgekeerd werd de boerderij naar de bewoner genoemd. Dat alles maakt het genealogisch onderzoek er niet gemakkelijker op.

 In het midden van de 19e eeuw woonde de Familie Esselink op het Hemmink. Het was een grote boerderij, die in 1903 de huidige vorm kreeg. De vorm van een                   scholtengoed. Door een verervingskwestie kwam de boerderij in verval.

 In de jaren vijftig van de vorige eeuw kwam de eigenaar Arend Jan Esselink met zijn vrouw bij een auto-ongeluk om het leven. De erfgenamen konden het lange tijd niet       eens worden over de erfrechten. Uiteindelijk ging het Hemmink naar een familielid in Hilversum, die niet omkeek naar zijn bezitting.

In de jaren tachtig werd de boerderij o.a. bewoond door krakers en verviel geheel.

In de jaren 1995-1996 ruimde de Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden het grootste deel van de bouwval op. Enkele muurrestanten bleven staan en er werd een picknickplaats aangelegd.

Het wat trieste einde van een oud boerenerf.


Doorkijkje op de deel en het huis (wat er van over is).
.
.
.
Dit zal wel de kelder geweest zijn denken Wim en ik. Wel laag trouwens.
.
.
.